English
За нас Студено навити пружини Горещо навити пружиниИзделия от стоманени лентиДруги продуктиКонтакти

   Добре дошли!

   "Завод за пружини" АД е създаден през 1974 г. като държавна структура към "Арсенал" Казанлък. От май 1999 г. е самостоятелно Акционерно дружество със 100% частен капитал. Най - големите акционери са:

Александър Минчев- Изпълнителен директор и председател на БД
Иван Видев- Главен счетоводител
Снежина Манчорова- Ръководител направление "Човешки ресурси"

   "Завод за пружини" АД се намира в град Крън, недалеч от град Казанлък, област Стара Загора. Разположен е на площ от 70 000 кв.м, от които 18 700 кв.м е застроена.

   Фирмата произвежда различни групи изделия:

      1. Студено навити пружини
      2. Горещо навити пружини
      3. Изделия от стоманени ленти
      4. Детайли и аксесоари за военната промишленост
      5. Други изделия

   Изпълняват се поръчки на клиенти по представен чертеж или образец.
   Организацията на контрола на материалите, инструментите, технологичните процеси и продукцията се извършват в съответствие с военните стандарти, а измерванията стават в собствените механична и химична лаборатории.

   За производството на пружини се използват различни видове телове и ленти съгласно ДИН и ГОСТ, преимуществено внос от Германия.
   Поддръжката и изработването на голяма част от инструменталната екипировка се прави в завода. Инженерният и технически персонал е с висок конструкторски и технологичен опит и е в състояние успешно да усвоява нови изделия.

Сертификати ISO 9001 : 2008