За нас

„Завод за пружини“ АД е създаден през 1974 година като държавно предприятие в състава на МК ”Фридрих Енгелс” днешен ”Арсенал” АД.

Целта е била да се обезпечи оръжейното производство с всички необходими му пружини.
В последствие заводът става основен доставчик на пружини за цялата българска индустрия.

Разширяването на номенклатурата води до необходимостта от закупуване на пружинни автомати от най-реномираните западни компании.

През 1983 година е въведена в експлоатация цялостна линия за горещо навити пружини.

В периода 1985 – 1986 на територията на предприятието е изграден цех за производство на звена и картечни ленти, като за целта са закупени щанцово-огъващи автомати ”Билер”, линия за фосфатиране, линия за лакиране, линия за термообработка.

През 1995 година е усвоен метален пълнител за AК 47 и започва неговото серийно производство.

През 1997 година стартира производството на защитна спирала от бодлива лента.

През 1999 година заводът за пружини става дружество със 100% частен капитал и фирма ”Завод за пружини” АД. Запазва се и се разширява дейността на предприятието с усвояването на нови видове звена и пълнители за леко стрелково оръжие.

Собствениците на дружеството инвестират значителни средства в подобряване на материално-техническата база, условията на труд, квалификацията на персонала, качеството на продукцията. Увеличава се значително производственият капацитет.

Понастоящем ”Завод за пружини” АД е единствен производител в България на горещо навити пружини, метални пълнители за леко стрелково оръжие и звена / картечни ленти за тежко стрелково оръжие с калибри до 30 мм.