Предлаганото изделие служи за охрана на граждански и военни обекти, както и за защита на частни имоти и жилища. Затруднява максимално достъпа до охранявания обект.
Монтира се върху бетонни, тухлени, метални, с мрежи и други огради на височина не по-малко от 2 метра.

Диаметър в събран вид

520 мм

735 мм

910 мм

Оптимално разпъване

10 м

10 м

10 м

Диаметър при оптимално разпъване

490 мм

650 мм

830 мм

Стъпка при оптимално разпъване

300 мм

300 мм

400 мм

Брой витки в топче

68

65

56

Редове скоби

3

5

7

Приблизително тегло в кг

8,5 кг

12,5 кг

14 кг