Контакти

Адрес

ул. Рабоническа 2
6140 гр.Крън, общ.Казанлък
обл. Стара Загора

Телефон

централа: 0431/62 101, 62 428    
факс: 0431 / 623 49
пласмент: 0431 / 64390

web/Email

www.springsbg.com
info@springsbg .com