Форма за поръчка

Моля, попълнете: шлайфана / не шлайфана, покритие (поцинковане, оксидация или прахово боядисване) ,сила на натиск перпендикулярно отклонение, и други допълнителни изисквания като работна среда, температура и т.н.
Моля, попълнете: Име/Фирма, Телефон, Град