Продукти

Производството се осъществява на база писмени поръчки от клиентите, придружени от чертеж или образец.
Организацията на контрола на материалите, инструментите, технологичните процеси и продукцията се извършва в съответствие с вътрешнофирмените процедури, а измерванията стават в собствените механична и химична лаборатории.

За производството на пружини се използват различни видове телове и ленти съгласно евронорми, преимуществено внос от Западна Европа.
Поддръжката и изработването на голяма част от инструменталната екипировка се прави в завода. Инженерният и технически персонал е с висок конструкторски и технологичен опит и е в състояние успешно да усвоява нови изделия.

Прижини на натиск
Пружини на
опън
Торсионни пружини
Телени
огъвки
Семерингови пружини
Защитни спирали от бодлива лента
Изделия от стоманени ленти