Пружини на натиск

Натисковите пружини са най-разпространения вид пружини с огромно разнообразие и приложение и се използват във всички сфери на индустрията.
Обикновено са цилиндрични, но могат да бъдат конусни и двойно конусни. Нашите технологични възможности позволяват изработката на такива пружини от кръгъл тел с размери от ф 0,2 мм до ф 18 мм чрез студено навиване и от пръти ф 19 мм до ф 60 мм и дължина на пръта до 6700 мм чрез горещо навиване.

Пружините могат да бъдат с отворени или затворени крайни навивки. Шлайфането на крайните навивки може да бъде извършено на пружини от тел ф 0,5 мм нагоре.
„Завод за пружини“ АД изработва също така призматични натискови пружини с основно приложение във военната индустрия.
Използваните материали са по EN 10270 -1, EN 10270 -2 и EN 10270 -3 за телове и EN 10089 за прътите.
Ние произвеждаме три и четири жилни пружини, работещи на натиск, със специално приложение в оръжейната индустрия.