Фирмата ни разполага с възможност за производство на 2D и 3D телени огъвки в диапазон ф 0,4-2,5 мм на високо технологични машини. За по- дебели материали се използват ръчни прибори и полуавтоматични устройства.
Стандартно R=d, където „R“ е радиус на огъване, а „d“ е диаметър на тела.

Форма за поръчка

Моля, в полето „Избор на файл“ да прикачите Ваш чертеж, скица или снимка на желания детайл.