Експертиза, Ноу-Хау и Качество във всички етапи на развитие и производство

Технически съвет

Дизайн

Допълнителни услуги:

Нашите техници и инженери ще ви съдействат при избора и изчисляването на пружините, които отговарят най-добре на вашите изисквания:

– Съвети за марка на материала
– Определяне на силовата диаграма 
– Съвети за покритие на изделието

Ние конструираме Вашите пружини в зависимост от:

– тип на натоварване (статично или динамично)
– Работна температура
– Якост на опън и натиск

– Изготвяне на чертежи
– Предоставяне на проби
– Изграждане на прототипи
– Производство на малки и големи серии
– Бърза доставка
– Консигнационен запас

Нов Дизайн

Нашата инвестиция в новите технологии не спира само с машините.
Ние се ангажираме да подобряваме както производителността, така и себе си като използваме най-новия софтуер, за да произведем вашите части, точно както сте ни ги задали по чертеж, скица или образец.

Средства за измерване

Нашият екип от специалисти разполага с всички необходими инструменти и машини, за да се тестват напълно всички характеристики и свойства на пружините.